Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Znakowanie pacjentów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków .

Zachęcamy do lektury, gdyż zobowiązuje szpitale do nowego oznakowania pacjentów. Projekt zgodnie z ustawą o działalności leczniczej ma wejść w życie 1 lipca br.

Link do projektu

Read Previous

Ważne projekty rozporządzeń

Read Next

Rozwiązania dla diagnostyki