Zmiany w ustawie o świadczeniach

Z dnia: 8 października 2013

W tym tygodniu rozpoczęły się równolegle prace nad dwoma ważnymi nowelizacjami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych :

1. Jutro w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie ustawy, która ma umożliwić aneksowanie umów na kolejne w sumie maksymalnie 18 miesięcy.

2. Do konsultacji społecznych został przekazany projekt ustawy, którego celem jest implementowanie dyrektywy transgranicznej. Link do projektu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia