Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Zmiany w obowiązkowych ubezpieczeniach

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt ustawy zmienieniający ustawę o działalności leczniczej – w tym m.inb w zakresie ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Resort zaproponowal następujące rozwiązanie :
1. suma gwarancyjna ma wynosić minimalnie 300 000 zł,
2. suma gwarancyjna na jedno łóżko ma wynosić nie mniej niż 1000 zł,
3. certyfikat CMJ zmniejsza obowiązkowy poziom sumy gwarancyjnej o 10%,
4. możliwość partycypacji własnej w sumie gwarancyjnej do poziomu max 50%,
5. przepis przejściowy gwarantujący anulowanie ew. decyzji o wykręslenieu podmiotu z rejestru z powodu braku posiadanai ubezpieczenia – do czasu wejścia w życie ustawy.

Link do pełnego projektu ustawy

Read Previous

Podsumowanie Kongresu

Read Next

Opinia Prawna dla członków OSSP