Breaking News :

nothing found
16 września 2021

Zmiana wyceny SOR

Prezes Narodowego Funsduszu Zdrowia skierował do konsultacji społecznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju : leczenie szpitalne, którego celem jest podniesienie poziomu finansowania SORów o ok 40%.

Zachęcamy do przesyłania uwag do biura OSSP do dniq 24 maja br.

Link do projektu

Read Previous

Kijów podsumowanie

Read Next

UOKIK- a umowy w domach opieki