Breaking News :

nothing found
3 grudnia 2021

Zjazd OSSN w Warszawie

Reprezentanci jednostek zrzeszonych w OSSN spotkali się 24 października w hotelu Gromada w Warszawie. W zjeździe uczestniczyło 37 osób.

Program:

 • Sprawozdanie Zarządu z ostatnich 4 miesięcy działalności OSSN.
 • Relacja ze spotkania Zarządu OSSN z Zarządem Krajowej Izby Gospodarczej.
 • Relacja z obrad UEPH w Monaco.
  Omówiono nowe inicjatywy związane z działalnością UEPH:

  1. propozycja zorganizowania letniego zjazdu (4 czerwca 2004) UEPH w Polsce (możliwe lokalizacje: Wrocław, Kraków, Gdańsk)
  2. propozycja zorganizowania kolejnego zgromadzenia członków UEHP w Polsce
  3. pomysł nawiązania współpracy z organizacjami zrzeszającymi szpitale prywatne z Europy Wschodniej, w przyszłości powstanie agendy wschodnioeuropejskiej UEPH pod kierownictwem OSSN.
 • Sprawozdanie ze spotkania przedstawicieli OSSN z ministrem Hausnerem.
 • Prezentacja wyników konkursu na Managera Roku – został nim dr Marek Krobicki, prezes Szpitala Bonifratrów z Krakowa
 • Prezentacja firmy konsultingowej Sygma – oferta dot. wprowadzenia standardów ISO oraz dodatkowych standardów jakościowych
 • Wybór Izabeli Witczak z Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca „Medinet” na Pełnomocnika OSSN do spraw Jakości
 • Dyskusja z udziałem Andrzeja Krupy – dyrektora ds. kontraktów NFZ z przedstawicielami prywatnych szpitali dotycząca nowych zasad kontraktowania
 • Sprawozdanie Pomorskiego Towarzystwa Brokerskiego na temat wyników przetargu na ubezpieczenie zbiorowe dla członków OSSN – wybrano ofertę PZU.
 • Prezentacja pracowni projektowej EuroMediCare z Wrocławia.
 • Wystąpienie Vadimasa Grebinskisa, prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Prywatnych Spółek Medycznych na temat sytuacji niepublicznych zakładów medycznych na Litwie.
 • Zmiana składu Zarządu – rezygnacja ze stanowiska: Macieja Kiełbratowskiego i Janusza Brzyka, wybór nowych członków: Adama Rozwadowskiego z Centrum Medycznego ENEL-MED i Roberta Błaszczyka z Cenrtum Medycznego Damiana.

Uchwały Zjazdu OSSN:

 1. Postanowiono prowadzić ubezpieczenia zrzeszonych szpitali za pośrednictwem i w/g warunków wynegocjowanych przez Pomorskie Towarzystwo Brokerskie, które do realizacji tych czynności uzyskało pełnomocnictwo Zarządu OSSN.
 2. Postanowiono przystąpić do procesu certyfikacji ISO wg stawek zaproponowanych przez połączone do realizacji tego projektu firm: Sygma i Jerzy Gliniecki sp z.o.o
 3. Postanowiono prowadzić prace nad wspólnym systemem bankowo-kredytowym.
 4. Postanowiono prowadzić prace nad uruchomieniem TUW.

Read Previous

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych we Francji

Read Next

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych – członkiem UEHP