Breaking News :

nothing found
18 maja 2022

Zgromadzenie Delegatów OSSN

Część Programowa: 10.30 – 12.30

 1. Przjęcie Sprawozdania finansowego OSSN za rok 2009
 2. Działania OSSN w okresie od 7 listopada 2009 do dnia 12 marca 2010 roku
 • Problemy finansowe Oddziału Dolnośląskiego NFZ w IV kwartale 2009 roku – Piotr Gerber
 • Awantura w Małopolsce – kontraktowanie dla szpitali niepublicznych na rok 2010- Wojciech Serednicki/ Paweł Kukla
 • Anektowanie świadczeń zdrowotnych dla szpitali niepublicznych na rok 2010- Andrzej Mądrala/Krzysztof Macha
 • Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Co dalej ?- Piotr Gerber
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. Problemy, program, działania – Wiktor Wolfson
 • Tworzenie Oddziałów OSSN. Formy prawne, zasady organizacji i finansowania- Andrzej Sokołowski
 • Główne kierunki działania OSSN w roku 2010 – Andrzej Sokołowski, Piotr Gerber, Andrzej Mądrala,
 • I Europejski Kongres Szpitali Prywatnych, Paryż, 27-28 maja 2010 roku – Piotr Gerber, Andrzej Sokołowski
 • Kongres oraz Walne Zgromadzenie /wybory uzupełniające/ OSSN, Gdańsk, 23 września 2010 – Andrzej Sokołowski
 • Konferencja EUHP, Zebranie Zarządu, Gdańsk, 24 września 2010 – Andrzej Sokołowski
 • Udział przedstawicieli OSSN w pracach Komisji Zdrowia Sejmu RP oraz Senatu RP
 • Sprawy różne

Przerwa kawowa

Część Konferencyjna: 13.00

 • Optymalizacja obciążeń podatkowych Niepublicznych zakładów Opieki Zdrowotnej Mec. Jerzy Bieluk – Kancelaria Prawna RES ;
 • Zwolnienie dochodu NZOZ-u z podatku –orzeczenie sądu-Kancelaria Fortak&Karasiński
 • Ogólnopolska sieć laboratoriów medycznych – Dariusz Zowczak Wiceprezes Zarządu – Diagnostyka Sp. z o.o. Spółka komandytowa ;
 • ”Benchmark jako skuteczne narzędzie wspomagające zarządzanie jednostkami służby zdrowia”- Marek Gembal –PCSM Sp. z o.o.;
 • „System SOSAT – narzędzia IT wspierające pozyskanie cennych informacji dla Twojej firmy”- Edyta Czetowicz- AMB Software Sp. zo.o.;
 • ”Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali zrzeszonych w OSSN w oparciu o przedstawione propozycje przez TU Alianz SA”.

15.00 Zakończenie obrad i zwiedzanie ekspozycji targowej

Protokół z Walnego Zgromadzenia

Read Previous

Zarządzanie, finanse i marketing w ochronie zdrowia – Konferencja naukowo-szkoleniowa

Read Next

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów