Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Zgromadzenie Delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych

Gdynia, 22 listopada 2008 r., godz. 9:00
W sali konferencyjnej Hotelu Kuracyjnego
Al. Zwycięstwa 255, Gdynia

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, działając na podstawie §20 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, niniejszym zwołuje na dzień 22 listopada 2008 roku, na godzinę 9.00 posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów, które będzie miało miejsce w „Hotelu Kuracyjnym” w Gdyni, proponując następujący porządek przebiegu obrad:

Część Formalno – Statutowa:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz stwierdzenie o jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów lub składania wniosków o jego zmianę oraz uzupełnienie;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Mandatowej;
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres 2006-2008;
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za okres 2006-2008;
 7. Podjęcie uchwał w sprawie Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej;
 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres 2006-2008;
 9. Zgłaszanie kandydatur do składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej – w związku z upływem kadencji obecnie urzędujących;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów;

Przerwa kawowa

Część Konferencyjna:

 1. „Informacja o ogólnej sytuacji prawnej i ekonomicznej sektora prywatnego służby zdrowia” – A. Mądrala, A. Sokołowski;
 2. „Nowoczesne rozwiązanie w zakresie rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu w jednostkach ochrony zdrowia” – MM Poland – M. Bartyzel;
 3. „Korporacja Zdrowe Zdrowie” – A. Mądrala;
 4. „Nowy system kontraktowania JGP, dotychczasowe rezultaty, wnioski” – przedstawiciele NFZ.
 5. „Zarządzanie majątkiem jednostek ochrony zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem aparatury medycznej” – MM Poland – M. Bartyzel;
 6. „Standaryzacja usług medycznych w obrębie UE” – Iza Witczak;
 7. „Możliwość modernizacji starych szpitali = wymogi jakie muszą spełnić szpital zgodnie z dyrektywami UE” – P. Gerber;
 8. „Wzrost atrakcyjności inwestycji w diagnostyce i leczenie chorób płuc a w szczególności POChP i bezdechu sennego” – Z. Kidawa, A. Przybysz – REPIRONICS;

Przerwa obiadowa w godz. 14:00 – 15:00

Read Previous

Konferencja z cyklu eMenedżer Służby Zdrowia ELEKTRONICZA DOKUMENTACJA MEDYCZNA – prawo, technologie i bezpieczeństwo

Read Next

OSSN nawiązało wsółpracę z firmą MALINOWSKI & PARTNERS