Zdaniem OSSP dobrowolność ubezpieczeń to za mało

Z dnia: 12 marca 2012

W dniu 7 marca 2012 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych wraz z Pracodawcami RP przygotowali komunikat prasowy informujący, że propozycja Ministerstwa Zdrowia proponująca wprowadzenie dobrowolności ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, bez jednoczesnych zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta nie rozwiąże problemu ubezpieczeń.

Pełna treść komunikatu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia