Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Zaproszenie na warsztaty NIL

Naczelna Izba Lekarska zaprasza na bezpłatne warsztaty pt. „Poszukiwanie rozwiązań rozwojowych w podmiotach leczniczych” w dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek) dla lekarzy, lekarzy dentystów i medycznej kadry kierowniczej skierowane do wszystkich, którzy chcą uzupełnić lub pogłębić wiedzę na temat najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania podmiotem leczniczym i zapoznać się z przeglądem najlepszych praktyk rozwojowych na rynku usług medycznych w Polsce i na świecie.

W trakcie tego spotkania będą omawiane i analizowane: główne wyzwania dla rozwoju i przyszłości publicznych oraz niepublicznych podmiotów leczniczych związane m.in. z siecią szpitali i mapami potrzeb zdrowotnych, zapowiadanymi zmianami systemowymi, w tym w ramach POZ oraz wynikającymi z nich przeobrażeniami na rynku usług medycznych.

Słuchacze zapoznają się: ze sprawdzonymi na rynku efektywnymi strategiami rozwoju gabinetów i spółek medycznych i będą je mogli skonfrontować z własnymi doświadczeniami. Kurs został również przewidziany dla osób, które planują w najbliższej przyszłości rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (np. założenie lub rozwinięcie gabinetu lekarskiego/stomatologicznego) lub zamierzają ubiegać się o stanowiska kierownicze w sektorze ochrony zdrowia.

Szkolenie odbędzie się w dniu 4.07.2017 w siedzibie NIL przy ul. Sobieskiego 110 w Warszawie w godz. 9.00-15.45. Zapisy są możliwe drogą on-line, telefonicznie lub ewentualnie e-mailowo. Tel. (22) 559 13 10, (22) 559 13 44, p. Kinga Wojtaszczyk, Biuro Ośrodka NIL, e-mail: k.wojtaszczyk@hipokrates.org.

Read Previous

OSSP członkiem PKN

Read Next

Mediq nowym Członkiem OSSP