Breaking News :

nothing found
3 grudnia 2021

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, działając na podstawie §20 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, niniejszym zwołuje na dzień 23 wrzesień 2010 roku, na godzinę 10.00 posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów, które będzie miało miejsce w „Hotelu Radisson Blu” w Gdańsku, proponując następujący porządek przebiegu obrad:

Część Formalno – Statutowa:

 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów, wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz stwierdzenie o jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał;
 3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów lub składania wniosków o jego zmianę oraz uzupełnienie;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Mandatowej;
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 12 marca 2010r., Andrzej Sokołowski
 6. Program finansowy NFZ na rok 2011 i lata następne, Andrzej Mądrala
 7. Rola i miejsce oddziałów regionalnych OSSN, Krzysztof Macha
 8. Podatek VAT dla jednostek ochrony zdrowia, Robert Mołdach
 9. Dyskusja
 10. Przerwa kawowa, lunch
 11. Zmiany w składzie Zarządu OSSN – zgłaszanie kandydatur na członków Zarządu ( zgodnie z uchwalonym 06.11.2009r. Statutem):
 12. Wybory
 13. Ogłoszenie wyników wyborów
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Część informacyjna :

 1. Założenia analizy porównawczej dla OSSN- Marek Gembal PCSM
 2. Cele I działalność Fundacji Watch Heath Care – rozpoznanie I obraz podstawowej choroby systemu ochrony zdrowia w Polsce – Krzysztof Łanda
 3. „Szkody medyczne – Zagrożenia realne! – Trendy, podstawy prawne, obrona”- Kancelaria Radców Prawnych Kulik& Partnerzy
 4. Możliwości kredytowania szpitali niepublicznych przez bank PKO BP

Read Previous

Zgromadzenie Delegatów OSSN

Read Next

Nowa strona stowarzyszenia