Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Delegatów

Z dnia: 31 października 2014

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, działając na podstawie §20 Statutu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, niniejszym zwołuje na 21-22 listopada 2014r. posiedzenie Walnego Zgromadzenia Delegatów, które będzie miało miejsce w „Hotelu Kuracyjnym” w Gdyni.

Program Walnego Zgromadzenia Delegatów

Serdecznie zapraszamy Państwa !

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia