Zakończyło się pierwsze badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej

Z dnia: 15 maja 2014

Zakończyło się pierwsze badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej, realizowane pod patronatem organizacji wspierających inicjatywy integrujące podmioty publiczne i niepubliczne oraz ich efektywność.

Badania płacowe oraz przygotowywane na ich podstawie raporty płacowe są niezastąpionym źródłem informacji na temat wynagrodzeń oraz świadczeń dodatkowych w sektorze. Pomagają zwiększać efektywność systemu zarządzania kapitałem ludzkim i opierać politykę wynagrodzeń na rzetelnych danych rynkowych. Umożliwiają także osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku i zatrzymanie najlepszych pracowników.

Pełna treść komunikatu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia