Breaking News :

nothing found
28 lipca 2021

Ważne projekty rozporządzeń

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych dwa projekty rozporządzeń dotyczących leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

1. Pierwszy z projektów dotyczy nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Link do projektu : http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji mija 10 września 2014 roku.

Projekt przede wszystkim ma na celu implementację rozwiązań wynikających z pakietu onkologicznego. W projekcie rozporządzenia dotyczącego leczenia szpitalnego doprecyzowano zasady funkcjonowania konsyliów, określono obowiązek stosowania przez świadczeniodawców zaleceń postępowania diagnostyczno – terapeutycznego rekomendowanego przez towarzystwa naukowe. W załączniku nr 3 wprowadzono zmianę w części dotyczącej personelu na wielu oddziałach, w załączniku nr 4 w przypadku leczenia udaru mózgu w oddziale udarowym zobowiązano świadczeniodawcę do zapewnienia udziału w zespole leczniczo – rehabilitacyjnym lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji. W załączniku nr 5 między innymi ustalono kryteria kwalifikacji w zakresie zabiegów związanych z leczeniem zaćmy i jaskry. W projekcie dodano jednak także zmianę definicji lekarza w trakcie specjalizacji.

Drugi z projektów dotyczy nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Link do projektu: http://legislacja.rcl.gov.pl

Termin konsultacji mija 10 września 2014 roku.

2. Projekt przede wszystkim ma na celu implementacje rozwiązań wynikających z pakietu onkologicznego. Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS opisuje zasady powoływania konsyliów i koordynowanie oraz prowadzenia pacjenta onkologicznego, określono w nim także maksymalny termin na wykonanie badań diagnostycznych (termin zapowiadany przez ministra – 7 tygodni – ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku, dojście do niego ma następować etapami ) Ponadto w szeregu poradni umożliwiono pracę lekarzom z pierwszym stopniem specjalizacji jeśli mają potwierdzone doświadczenia w pracy zawodowej. W projekcie dodano jednak także zmianę definicji lekarza w trakcie specjalizacji.

Uwagi do projektów należy przesyłać na adres:
g.byszewski@pracodawcyrp.pl

Read Previous

NIK o realizacji programu zwalczania nowotworów

Read Next

OSSP patronem panelu w Krynicy