Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

V Edycja Konferencji z Cyklu „MENEDŻER SŁUŻBY ZDROWIA”

Warszawa, 28 listopada 2007 r.
Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej szpitali i ośrodków medycznych różnej skali działania oraz przedstawicieli administracji samorządowej, którzy pragną doskonalić metody zarządzania i optymalizować koszty prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Ciągły rozwój gospodarczy, którego jesteśmy świadkami, doprowadził do walki konkurencyjnej w świecie biznesu. Nie wystarczy już tylko posiadanie odpowiedniej marki czy zasobów finansowych. Bez umiejętnego zarządzania żadne zasoby nie wystarczą. Dotyczy to także usług z zakresu ochrony zdrowia. Rozwój technologii medycznych, doskonalenie urządzeń diagnostycznych, wprowadzanie leków nowych generacji, podniesione wymagania w zakresie ustawicznej edukacji personelu, są zbieżne z rosnącą świadomością pacjentów i ich oczekiwaniami. Zjawiska te w sposób nieuchronny prowadzą do wzrostu kosztów leczenia, który może być skompensowany tylko poprzez podniesienie efektywności zarządzania oraz stosowanie rozwiązań technicznych obniżających koszty.

Dlatego też nie tylko placówki niepubliczne muszą zwiększać efektywność zarządzania, poszukiwać nowych sposobów finansowania oraz zmniejszać koszty. W coraz większym zakresie dotyczy to także placówek publicznych, dla których odpowiednie metody zarządzania to być albo nie być na rynku.

Oczywiście nie jest to jednak łatwe, biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację prawną, zapotrzebowanie na specjalistów, sprzęt i infrastrukturę. Tak więc wzrost kosztów leczenia może być skompensowany tylko poprzez podniesienie efektywności zarządzania oraz stosowanie rozwiązań obniżających koszty.

 

CEL

Intencją konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z zarządzaniem placówkami medycznymi, a także przedstawienie rozwiązań, które dzięki optymalizacji kosztów i właściwym metodom zarządzania procesami, pozwolą placówce medycznej na kontynuację rozwoju i trwałe podnoszenie jakości sprawowanej opieki medycznej.

 

ADRESACI

Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej szpitali i ośrodków medycznych różnej skali działania oraz przedstawicieli administracji samorządowej, którzy pragną doskonalić metody zarządzania i optymalizować koszty prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do:

  • dyrektorów zarządzających placówkami medycznymi
  • dyrektorów ds. ekonomiczno-finansowych
  • dyrektorów ds. controlingu w szpitalu
  • dyrektorów ds. zarządzania jakością
  • dyrektorów ds. informatyki

Szczegółowe Informacje o konferencji na stronie:
http://www.kkgroup.pl/strony/1/p/375.php

Read Previous

Konferencja KRAKMEDICA 2007

Read Next

Mamy najlepszych menedżerów