Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Szybkie prace nad aneksowaniem

W ubiegłym tygodniu w trakcie jednego posiedzenia Sejmu przeprowadzono dwa czytania nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa uległa tylko nieznacznym zmianom w stosunku do projektu – dodano m.in. zapis o odroczeniu obowiązku posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Link do obecnego kształtu ustawy

Read Previous

Zmiany w ustawie o świadczeniach

Read Next

Komisja przyjęła ustawę bez poprawek