Szybkie prace nad aneksowaniem

Z dnia: 13 października 2013

W ubiegłym tygodniu w trakcie jednego posiedzenia Sejmu przeprowadzono dwa czytania nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa uległa tylko nieznacznym zmianom w stosunku do projektu – dodano m.in. zapis o odroczeniu obowiązku posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Link do obecnego kształtu ustawy

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia