Breaking News :

nothing found
27 września 2021

Stanowisko OSSP do ustawy refundacyjnej

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych przygotowało stanowisko odnoszące się do konfliktu środowiska lekarskiego z Ministerstwem Zdrowia w sprawie treści art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spozywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Zdaniem OSSP konflikt nie powinien uderzać w pacjentów, ale jednocześnie niedopuszczalne jest nakładanie wymogu sprawdzania ubezpieczenia pacjenta, w sytuacji, gdy Ministerstwo Zdrowia nie przygtowało jednolitego i wiarygodnego sposbu potwierdzenia opłcania składki zdrowotnej.

Pełna treść stanowiska

Read Previous

Odpowiedź na pismo Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania kontraktowania leczenia jednego dnia

Read Next

Opinia prawna