Stanowisko OSSP do sieci szpitali

Z dnia: 25 października 2016

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych przygotowało stanowisko do projektu ustawy z dnia 26 września br. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Stanowisko to zostało zaakceptowane przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów, które odbyło się 20 października br.

Stanowisko wysłane do Ministerstwa Zdrowia

Stanowisko wysłane do Ministerstwa Rozwoju

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia