Stanowisko do projektu Zarządzenia

Z dnia: 8 sierpnia 2014

OSSP we współpracy z Pracodawcami RP przygotowało stanowisko wobec projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Nr 3/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Link do stanowiska

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia