Środki Unijne – efekt Walnego OSSP

Z dnia: 25 lutego 2014

Szanowni Państwo,

W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków OSSP dużo czasu poświęciliśmy dyskusji o planach Ministerstwa Zdrowia na ograniczenie dostępności podmiotom prywatnym do środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

W załączeniu przekazuję list, który jest efektem interwencji w Ministerstwie Zdrowia. W piśmie zapowiadana jest zmiana definicji beneficjenta

Link do listu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia