Breaking News :

nothing found
2 sierpnia 2021

Środki unijne dla Szpitala Bonifratrów

Miło nam poinformować, że krakowski Szpital Bonifratrów, członek OSSP, otrzymał środki unijne na realizację programu „Szpital Bonifratrów w Krakowie w partnerskiej sieci współpracy placówek medycznych Europy i regionu”. To wielki sukces dla Szpitala, bowiem o środki UE starało się wiele placówek, ale tylko nieliczni otrzymali dofinansowanie.

W ramach projektu zaplanowano wyjazdy studyjne, warsztaty koncepcyjne, videokonferencje oraz konferencje nowoczesnych technik w chirurgii naczyń i chirurgii ogólnej. Na potrzeby realizacji projektu powstanie specjalistyczna platforma internetowa, stanowiąca miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy on-line. Ponadto w ramach projektu Szpital planuje stworzyć założenia do 5 programów profilaktycznych w obszarze chorób cywilizacyjnych.

Realizacja projektu stworzy możliwość prezentacji Szpitala jako placówki nowoczesnej, z doświadczoną i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną i zarządczą, uzyskującą bardzo dobre wyniki leczenia, a przede wszystkim wysoki poziom zadowolenia pacjentów z jakości świadczonych usług. Dzięki otrzymanym środkom pracownicy Szpitala będą mieli wyjątkową okazję nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń ze specjalistami bonifraterskich Szpitali w Linz i Bratysławie i ze Szpitala w Brnie, oraz promocji szpitala na skalę Unii Europejskiej.

Projekt współfinansowany jest przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 8.2. Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy. Całkowita wartość projektu wynosi 1 816 165,47 zł, w tym kwota dofinansowania z MRPO: 1 521 073,98 zł, natomiast wkład własny: 295 091, 49 zł. Projekt realizowany będzie do grudnia 2012 roku.

Read Previous

Konferencja pod naszym patronatem

Read Next

Informacja prasowa po Kongresie