Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Sprawozdanie ze zjazdu OSSN w Gdyni 20 marca 2004

Obrady prowadził prezes zarządu OSSN Andrzej Sokołowski (Clinica Medica Gdynia).

Udział w spotkaniu wzięło ponad 40 spośród 53 jednostek stowarzyszonych w OSSN. Chęć przystąpienia do Stowarzyszenia zgłosiło 18 kolejnych szpitali niepublicznych.

Zarząd złożył sprawozdanie ze współpracy z polskimi organizacjami pracodawców prowadzonej w ostatnim półroczu w ramach Porozumienia Środowisk Medycznych. Zrelacjonowano również przebieg prac dotyczących przygotowywania projektu reformy ochrony zdrowia, w których OSSN bierze czynny udział współpracując bezpośrednio z OZZL, Stowarzyszeniem Niepublicznych ZOZ-ów oraz z Andrzejem Sośnierzem i Wojciechem Misińskim.
Omawiano także działalność OSSN w ramach członkostwa w Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (UEHP), której członkiem polskie stowarzyszenie jest od 13 lutego 2004. Omawiano wpływ skargi wniesionej przez OSSN na proces kontraktowania usług medycznych przez NFZ na rok 2004, w czasie którego wyraźnie faworyzowano szpitale państwowe łamiąc zasadę „równości podmiotów wobec prawa”.

Następnie przedstawiono stan zaawansowania prac przygotowawczych do pierwszego w historii posiedzenia prezydium UEHP w Polsce, które odbędzie się 4 czerwca w Krakowie. Omawiano także udział OSSN w Europejskim Health Forum, odbywającym się 17 maja w siedzibie Parlamentu w Brukseli. Zaprezentowano również koncepcję i wstępny program Kongresu Szpitali Prywatnych Krajów Europy Wschodniej, planowanego przez OSSN w czerwcu 2004 we Wrocławiu. UEHP objęła honorowy patronat nad konferencją.

Duża część obrad poświęcona była systemom jakości w prywatnych szpitalach. Omawiano stan zaawansowania procesu wdrażania w naszych szpitalach systemu ISO 9001:2000 oraz postępy prac (prowadzonych wspólnie z UEHP i międzynarodowymi firmami certyfikującymi z Niemiec i Skandynawii) nad wprowadzeniem nakładki PQM (pro quality medicine) jako uzupełnienie systemu ISO.

Omawiano także trwający w porozumieniu z Pomorskim Towarzystwem Brokerów program wspólnej akcji ubezpieczeń szpitali prywatnych, pozwalający obniżyć koszty funkcjonowania naszych placówek. Dyskutowano jednocześnie nad przyszłością ubezpieczeń OC w kontekście wyroków sądów krajowych. W rezultacie przyjęte zostało stanowisko, że jedynie akcja wspólnych ubezpieczeń pozwoli na skuteczne negocjowanie składek OC z ubezpieczycielami.
Niemiecka firma certyfikująca DEKRA ITS wręczyła prezesowi wrocławskiego szpitala EuroMediCare – Piotrowi Gerberowi nagrodę dla Najlepszego Szpitala Niepublicznego w Polsce 2003 Roku.
Prezes warszawskiego ENEL-MED Adam Rozwadowski przedstawił ofertę teleradiologii dla szpitali stowarzyszonych w OSSN.

Omawiano także sposoby pozyskiwania pacjentów z Europy Zachodniej do polskich szpitali prywatnych.

W trakcie obrad podjęto jednogłośnie uchwałę o dodatkowej opłacie celem pokrycia składki członkowskiej w UEHP w wysokości 5 zł od jednego łóżka szpitalnego. Opłatę należy wnieść oddzielnym przelewem z dopiskiem UEHP do końca kwietnia.

Read Previous

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych – członkiem UEHP

Read Next

Konferencja pt. „Szpitale – architektura, technologia, ekonomia”