Breaking News :

nothing found
3 grudnia 2021

Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych we Francji

W miniony weekend Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych po raz pierwszy uczestniczyło w posiedzeniu prezydium Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (UEHP), które tym razem odbywało się w Monaco.

W spotkaniu, które poprowadziła Prezydent UEHP Alberta Sciaci, udział wzięło 29 osób – przedstawicieli stowarzyszeń szpitali prywatnych z 12 krajów europejskich, z których Europę Wschodnią, jak dotychczas, reprezentują jedynie Węgry.

Podczas swojej wizyty ekipa polska zgłosiła akces OSSN do Unii, a decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta podczas walnego zgromadzenia – w lutym 2004 roku w Paryżu.
Jednak już dziś wiadomo, że uczestnicy spotkania przyjęli polską kandydaturę z dużą przychylnością. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się otwierająca posiedzenie prezentacja prywatnego rynku usług szpitalnych w Polsce. Zdaniem obecnych w zgromadzeniu menedżerów służby zdrowia świadczy ona o ogromnym potencjale rozwoju, choć nadal bardzo wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
W kolejnych wystąpieniach w trakcie spotkania poruszane były sprawy bieżące UEHP, omawiano wyniki dotychczasowych prac oraz ustalano strategię i harmonogram działań na lata 2003 – 2005.

Bardzo wiele miejsca w trakcie posiedzenia poświęcono przygotowywanym do realizacji projektom lobbingowym. Wybrano także nowego delegata, mającego reprezentować UEHP w Parlamencie Europejskim.
Jednym z ważniejszych tematów było omówienie udziału Unii w European Health Forum, czyli forum służącemu wzajemnej wymianie myśli i międzynarodowych konsultacji dotyczących ochrony zdrowia z udziałem 42 (wybranych spośród 135 zgłoszonych) instytucji z całego świata.

Zarząd Unii jest obecnie w trakcie opracowywania swojego stanowiska do tzw. „Zielonej Księgi” (zawierającej projekty proponowanych zapisów przyszłych dyrektyw przed społecznymi i branżowymi konsultacjami) opierając się na założeniu „Freedom of movement: pacjent, products and service”.
W dyskusjach na temat możliwych sposobów wzrostu efektywności działania stowarzyszonych w Unii szpitali wielokrotnie podkreślano rangę jakości wykonywanych usług jako główny atut i gwarancję przewagi sektora prywatnego nad publicznym. Jednym z podstawowych zadań UEHP ma być konsekwentne promowanie jakości, w tym m.in. poprzez powołanie specjalnej grupy roboczej do tworzenia nowych standardów.

Kolejne zebranie Zarządu (zebrania takie zwoływane są dwa razy do roku) wyznaczono na 4 czerwca 2004 roku. Na miejsce spotkania przedstawiciele OSSN zaproponowali Polskę i zostało to przyjęte z dużą aprobatą.

Read Previous

Spotkanie Dolnośląskiego Oddziału OSSN z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału NFZ

Read Next

Zjazd OSSN w Warszawie