Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Spotkanie z Senatorami

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpital Prywatnych wystosowało list do Przewodniczącego Senackiej Komisji Zdrowia z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i zmiany przepisów obligujących szpitale do posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. W piśmie Prezes OSSP poprosił także o organizację spotkanie w ramach Komisji Zdrowia na ten temat.
Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia pozytywnie ustosunkował się do naszej prośby zapraszając do wspólnej organizacji posiedzenia Komisji poświęconej prywatnym szpitalom.

Link do pisma

Read Previous

Konferencja pod patronatem OSSP

Read Next

Projekt rozporządzenia do ponownych konsultacji