Breaking News :

nothing found
27 września 2021

Spotkanie wiceministra zdrowia Jarosława Pinkasa z KPP, OZPPSZ i OSSN

WARSZAWA 13-03-2006, Ministerstwo Zdrowia
Celem spotkania było omówienie obszarów współpracy pomiędzy MZ, a przedstawicielami pracodawców prywatnych firm medycznych organizujących się w ramach KPP.

Udział wzięli: Andrzej Malinowski, Marcin Halicki, Andrzej Mądrala, Adam Rozwadowski, Andrzej Ryś

Celem spotkania było omówienie obszarów współpracy pomiędzy MZ, a przedstawicielami pracodawców prywatnych firm medycznych organizujących się w ramach KPP.


LEGISLACJA:

 • MZ prowadzi konsultacje nowej ustawy o ratownictwie medycznym, w której wprowadziło zapisy umożliwiające m.in. udział sektora prywatnego w organizacji systemu ratownictwa medycznego w Polsce. Ustawa pozwoli także na zwiększenie wydatków w ochronie zdrowia o 1,2 mld zł/rocznie. KPP zadeklarowało wsparcie budowy tego systemu i edukacji dot. Ratownictwa medycznego przez firmy, członków KPP.
 • MZ nie widzi możliwości „podjęcia” inicjatywy „Racjonalny System Ochrony Zdrowia”, ale nie wyklucza wykorzystania niektórych zapisów w pracach legislacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia w Polsce.
 • Trwają prace nad koszykiem świadczeń gwarantowanych. Koordynuje je nowopowstająca Agencja Oceny Technologii Medycznych. Obecnie prace zmierzają w kierunku stworzenia „negatywnego koszyka”. MZ zachęca do współpracy z AOTM.
 • MZ jest zainteresowane podjęciem propozycji OZPPSZ (zgłaszanej w Sejmie podczas prac nad ustawą o PPP) dotyczącej zagwarantowania stabilności inwestycji w OZ, w celu m.in. zwiększenia udział kapitału prywatnego w tworzeniu infrastruktury OZ.
 • Przedstawiciele OZPPSZ i OSSN biorą aktywny udział w pracach nad nowym kształtem rozporządzenia o warunkach sanitarnych w zoz.
 • OZPPSZ przedstawi propozycje zmian legislacyjnych dotyczących elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz plan wdrożenia podpisu elektronicznego w OZ.

PODATKI

 • MZ zainteresowane jest podjęciem wspólnych działań umożliwiających pozyskanie większej ilości środków do systemu OZ, także w ramach ulg (kosztów ponoszonych przez pracodawców i samozatrudniających się) w ramach podatku CIT/PIT

ROZWÓJ SEKTORA PRYWATNEGO

 • MZ chce promować rozwój sektora prywatnego i jest zainteresowane informacjami o jego nierównym traktowaniu w stosunku do sektora publicznego.
 • W przyszłej sieci szpitali powinny być uwzględnione szpitale prywatne, jeżeli podejmą te same obowiązki co publiczne. Przedstawiciele sektora prywatnego oczekują także, że oprócz obowiązków zostaną określone także takie same przywileje np. dot. Pomocy publicznej m.in. ze środków UE.

INNE

 • Planuje się zmianę algorytmu alokacji środków w ramach NFZ, w związku z niedoszacowaniem budżetów 2 największych województw: śląskiego i mazowieckiego.
 • Minister Pinkas zaplanował udział w konferencji prasowej zaplanowanej wspólnie z KPP na 5 kwietnia o godzinie 11.
 • Następne robocze spotkanie zaplanowano na 24 marca o godzinie 11 w MZ.

Read Previous

Dyrektywa o usługach

Read Next

INSURANCE FORUM 2006