Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Spotkanie w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

2 lipca w Pracodawcach RP odbyło się spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia – p. Cezarym Cieślukowskim poświęcone kwestii planowanego podwyższenia wynagrodzenia dla pielęgniarek.

W trakcie spotkania uzyskaliśmy następujące informacje :

  1. MZ analizuje liczbę zatrudnionych pielęgniarek we wszystkich szpitalach, które posiadają kontrakty przez NFZ.
  2. Trwają prac nad projektami rozporządzeń koszykowych – rozwiązanie ma wyglądać tak, że szpitale musza się dostosować do rozporządzenia dt. minimalnych norm zatrudnienia oraz norm koszykowych
  3. Zarejestrowanych w Polsce jest 318 tys. pielęgniarek, a zatrudnionych 249 tys. zł. z tego 200 tys. jest zgłoszonych do realizacji kontraktu z NFZ.
  4. NFZ na podwyżki planuje przeznaczyć do 2016 r. 900 mln zł a następnie w 2017 r. 1,5 mld zł. Pieniądze mają pochodzić z niewykorzystanej rezerwy na świadczenia transgraniczne.
  5. Pielęgniarki mają otrzymać wyższe wynagrodzenie od 1 września br., a pielęgniarki pracujące w POZ od 1 stycznia 2016 r. Pieniądze na podwyżki mają być dodatkiem do kontraktu dzielonym przez dyrektora szpitala.
  6. Mechanizm – w połowie sierpnia ma wejść rozporządzenie koszykowe określające normy zatrudnienia pielęgniarek, na tej podstawie Prezes ma przygotować zarządzenia umożliwiające aneksowanie umów. Świadczeniodawca będzie przekazywał Funduszowi informację o liczbie pielęgniarek wykonujących zawód w danym podmiocie leczniczym i na tej podstawie będą przekazywane środki (będą przekazywane wg. podanego stanu przez cały pierwszy okres przejściowy (półtora roku). Aby otrzymać pieniądze szpital będzie musiał posiadać porozumienie ze środowiskiem pielęgniarek (to będzie warunkiem podpisania kontraktu). Szpital będzie musiał sprawozdawać wydatkowanie środków – jeśli nie będą trafiały na wynagrodzenia będą zwracane.
  7. Minister zapowiedział, że w celu zwiększenia liczby pielęgniarek planuje wprowadzić studia zamawiane na kierunkach pielęgniarskich.
  8. Minister Zdrowia planuje wprowadzenie opiekunów do systemu, ale dopiero po spełnieniu oczekiwać pielęgniarek.

Po spotkaniu Pracodawcy RP we współpracy z Członkami wysłali do p. Ministra pismo.

Read Previous

Med Polonia otwiera druga placówkę

Read Next

Oddział położniczo-neonatologiczny w Clinica Medica