Spotkanie Dolnośląskiego Oddziału OSSN z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału NFZ

Z dnia: 23 września 2003

W poniedziałek (22 września) w Szpitalu Specjalistycznym EuroMediCare przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych spotkali się z Andrzejem Woźnym, dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Celem spotkania było omówienie zmian związanych z nowymi zasadami kontraktowania umów, które mają zostać wprowadzone w 2004 rok.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z następujących ośrodków:
Centrum Pulmonologii i Alergologii z Karpacza
Szpital Chorób Płuc i Nowotworów ze Szklarskiej Poręby
Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet z Wrocławia
Szpital Specjalistyczny EuroMediCare z Wrocławia
Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji z Kamiennej Góry

Najczęściej poruszane tematy dotyczyły zasad ustalania budżetu oraz kryteriów przyznawania przyszłorocznych kontraktów. Uczestnicy spotkania pytali także Dyrektora NFZ o zasady rozliczeń związane z przekroczeniem tegorocznych kontraktów oraz usług świadczonych na podstawie promes. Wielokrotnie też podkreślano potrzebę wydłużenia terminów umów z NFZ oraz ustabilizowania zasad kontraktowania, jako warunek konieczny dla efektywnego zarządzania szpitalami.
Z niepokojem odniesiono się również do wysokich wymagań i proponowanych kryteriów przyznawania kontraktów, które prezentowane były na stronie internetowej NFZ. Andrzej Woźny przekazał informacje o tym, że zostaną one wkrótce najprawdopodobniej skorygowane, a w efekcie ulegną złagodzeniu.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia