Spotkanie członków OSSN

Z dnia: 18 czerwca 2008

Szanowni Państwo,

27 czerwca (piątek) w godzinach 10.30-15.00 w siedzibie KPP Warszawa, ul. Brukselska 7 rozpocznie się spotkanie członków OSSN, które dotyczyć będzie:

    1. zmian w kontraktowaniu z NFZ – spotkanie z przedstawicielami NFZ
    2. informacji w sprawie prac legislacyjnych Rządu i Ministerstwa Zdrowia – Andrzej Mądrala
    3. omówienie nowej ustawy ubezpieczeniowej obowiązującej szpitale – Sławomir Spodzieja ( Pomorskie Towarzystwo Brokerów)

Przerwa kawowa planowana na około 12.30.

  1. omówienie rynku ubezpieczeń zdrowotnych – Xenia Kruszewska
  2. omówienie stanu zaawansowania prac przygotowawczych do utworzenia SIECI – Wojciech Kuczyński
  3. omówienie stanu zaawansowania prac przygotowawczych do uruchomienia TUW – Sławomir Kamiński, Zbigniew Paluch

Z poważaniem
Andrzej Sokołowski
Prezes OSSN

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia