Sieć szpitali w konsultacjach

Z dnia: 3 października 2016

Członkowie OSSP,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazywanie do biura Państwa uwag i zastrzeżeń lub propozycji zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza do systemu tzw. sieć szpitali.

Oto link do projektu

Na uwagi czekamy do 20 października br.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia