Breaking News :

nothing found
4 sierpnia 2021

Raport NIK Inforamtyzacja szpitali

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiała raport z wyników kontroli w sprawie informatyzacji szpitali. Widać z nich szereg zaniedbań po stronie Ministerstwa Zdrowia, Censtrum Systemów Informatycznych w Ochronie Zdrowia oraz brak przygotowania infratruktury teleinformatycznej szpitali. Ministerstwo nie przeprowadziło nawet inwentaryzacji zasobów posiadanych przez świadczeniodawców.
To wszystko zdaniem kontrolerów NIK grozi dużymi opóźnieniami oraz może spowodować konieczność oddania części środków do Unii Europejskiej.

Zachęcamy do lektury raportu

Read Previous

Swissmed – Członkiem OSSP

Read Next

Seminarium Leczenie Niepłodoności