Breaking News :

nothing found
28 lipca 2021

Przypominamy o obowiązku przerejestrowania szpitali

OSSP przypomina o obowiązku dostosowania podmiotów leczniczych do ustawy o działalności leczniczej do dnia 30 czerwca 2012 r.
Jednocześnie informujemy, że 17 maja br. zostało podpisane przez Ministra Zdrowia nowe rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (link). Wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia w zakresie stosowania osobnego numeru REGON dla każdego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego oraz informacji o w/w rozporządzeniu.

Materiał

Read Previous

Informacja z posiedzenia Zespołu TK

Read Next

Nowela ustawy o działalności leczniczej