Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Z dnia: 14 kwietnia 2017

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji projekty zarządzeń, którego celem jest ujednolicenie wartości punktu NFZ w AOS i leczeniu szpitalnym, co umożliwi rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu. Jednocześnie Prezes zaproponował podniesienie wartości punktu w leczeniu szpitalnym o 2 zł. Link do projektów

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia