Projekt zarządzenia NFZ

Z dnia: 26 lipca 2013

NFZ opublikował na swoich stronach projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie poziomu udzielania świadczeń o charakterze kompleksowym. Wyodrębnia się grupę dedykowaną hospitalizacjom, w trakcie których pacjentom wykonano koronarografię, bez podjęcia dalszej interwencji terapeutycznej. Przewiduje się, że zmiany te wpłyną także na zwiększenie dostępności do pozostałych świadczeń kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Link do projekt zarządzenia
Link do informacji prasowej o zarządzeniu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia