Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Projekt zarządzenia NFZ

NFZ opublikował na swoich stronach projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie poziomu udzielania świadczeń o charakterze kompleksowym. Wyodrębnia się grupę dedykowaną hospitalizacjom, w trakcie których pacjentom wykonano koronarografię, bez podjęcia dalszej interwencji terapeutycznej. Przewiduje się, że zmiany te wpłyną także na zwiększenie dostępności do pozostałych świadczeń kardiologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Link do projekt zarządzenia
Link do informacji prasowej o zarządzeniu

Read Previous

Rozporządzenie koszykowe dotyczące leczenia szpitalnego

Read Next

Scanmed Multimedis partnerem skoków w Wiśle i Tour de Pologne