Projekt zarządzenia NFZ – leczenie szpitalne

Z dnia: 26 listopada 2013

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Uwagi można przesyłać tylko do 8 grudnia br. Zapraszamy do zgłaszania uwag za pośrednictwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Link do projektu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia