Breaking News :

nothing found
27 września 2021

Projekt założeń – implementacja Dyrektywy

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Celem projektu jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24 w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej.

Link do projektu założeń

Read Previous

Nowa Pracownia Terapii Endowaskularnej w Szpitalu Bonifratrów

Read Next

Ankieta – wymogi zatrudnienia pielęgniarek