Breaking News :

nothing found
4 sierpnia 2021

Projekt ustawy w konsultacjach

Według uzasadnienia celem ustawy jest zwiększenie gwarancji wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej, usprawnienie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć komisji konkursowej w postępowaniach o zawarcie umów o udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenie możliwości przedłużania okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych ważny projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W projekcie jest zawarta m.in. :
1. zwiększenie gwarancji wysokiej jakości i kompleksowości świadczeń opieki zdrowotnej – poprzez dodanie definicji ciągłości i kompleksowości,
2. usprawnienie postępowania odwoławczego od rozstrzygnięć komisji konkursowej w postępowaniach o zawarcie umów o udzieleniu świadczeń opieki zdrowotnej,
3 wprowadzenie możliwości przedłużania okresu obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadku ryzyka braku zabezpieczenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Link do projektu ustawy

Read Previous

Nie ma decyzji co do kontraktowania

Read Next

Badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej