Projekt rozporządzenia w konsultacjach

Z dnia: 10 maja 2016

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zapraszamy do zgłaszania uwag do Pracodawcó RP do dnia 29 maja br. na adres g.byszewski@pracodawcyrp.pl

Link do projektu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia