Projekt rozporządzenia do ponownych konsultacji

Z dnia: 26 marca 2012

Ministerstwo Zdrowia przekazało Pracodawcom RP i OSSP do konsultacji społecznych kolejną wersję projekt w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiada pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Uwagi można przesyłać do 8 kwietnia br.

Link do projektu

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia