Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Prezes OSSP brał udział w posiedzeniu Rady Taryfikacji

W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Taryfikacji. Porządek obrad obejmował wydanie opinii Rady ds. Taryfikacji ws. taryf dla świadczeń:

„Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi artroskopowe finansowane w ramach JGP: H21–H23”,

„Świadczenia gwarantowane obejmujące zabiegi rekonstrukcyjne deformacji układu kostno-stawowego u dzieci” oraz „Świadczenia gwarantowane obejmujące amputacje kończyn”.

Na wniosek dr Roberta Mołdacha, Wiceprzewodniczącego Rady, Prezes OZZP został zaproszony, jako przedstawiciel szpitali prywatnych reprezentowanych przez nasze Stowarzyszenie, do udziału w posiedzeniu Rady w części dotyczącej taryfikacji zabiegów artroskopowych. Posiedzeniu przewodniczył pan FIlip Nowak, przewodniczący Rady, dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. W trakcie dyskusji, którą prowadził dr Mołdach, przedstawiłem kluczowe wady proponowanej wyceny, która przypomnę zakłada obniżkę o 19% wartości świadczenia w grupie H21 (artroskopowa rekonstrukcja z użyciem implantów mocujących) oraz połączenie grup H22 z H23 (likwidacja artroskopii diagnostycznych) z uśrednieniem ich wyceny na poziomie 38,79 pkt. W szczególności wskazałem na błędy w rachunku kosztów przedstawionym przez AOTMiT (np. zaniżona liczba personelu operacyjnego, zaniżona cena wyrobów medycznych kosztem ich jakości, niedoszacowany koszt wynagrodzeń), brak odwołania się do standardów jakości, brak kompleksowego spojrzenia na opiekę rehabilitacyjną. Dzisiejsza dyskusja, co podkreśliłem, była pierwszym przykładem zaproszenia przedstawiciela szpitali prywatnych do dyskusji nad taryfą świadczeń.

W imieniu naszego Stowarzyszenia wyraziłem nadzieję, że taka współpraca i bezpośrednie spotkania z członkami Rady staną się dobrą praktyką Agencji z korzyścią dla jakości publikowanych taryf. Sądzę, że na tym późnym etapie trudno oczekiwać dramatycznego zwrotu w zaproponowanej wycenie, jednak mając w pamięci partnerski charakter dyskusji wierzę, że decyzja Rady będzie odwoływać się do naszego stanowiska. Sam fakt zaproszenia naszego Stowarzyszenia do dialogu oceniam jako zmianę idącą w dobrym kierunku. Przekażę Państwu opinię Rady jak tylko zostanie opublikowana przez Prezesa Agencji, co zwykle następuje w terminie tygodnia od posiedzenia. Pragniemy jednocześnie podziękować tym członkom naszego Stowarzyszenia, którzy podjęli współpracę z Agencją i przekazali dane kosztowe. Mam nadzieję, że w miarę budowy obustronnego zaufania, ta grupa będzie się poszerzać, co pozwoli naszemu środowisku w podobnych sytuacjach mieć większy wpływ na wysokość taryfy.

Read Previous

ZOZ Ujastek ma akredytację CMJ

Read Next

OSSP interweniuje w sprawie Członka