Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Alerty prawne

Rok 2015

 1. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 8 stycznia 2015 r
 2. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 13 stycznia 2015 r.
 3. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 20 stycznia 2015 r.
 4. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 29 stycznia 2015 r.
 5. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 6 lutego 2015 r.
 6. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 10 lutego 2015 r.
 7. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 lutego 2015 r.
 8. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 25 lutego 2015 r.
 9. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 4 marca 2015 r.
 10. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 11 marca 2015 r.
 11. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 marca 2015 r.
 12. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 25 marca 2015 r.
 13. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 1 kwietnia 2015 r.
 14. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 8 kwietnia 2015 r.
 15. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 15 kwietnia 2015 r.
 16. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 22 kwietnia 2015 r.
 17. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 29 kwietnia 2015 r.
 18. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 7 maja 2015 r.
 19. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 15 maja 2015 r.
 20. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 20 maja 2015 r.
 21. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 28 maja 2015 r.
 22. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 4 czerwca 2015 r.
 23. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 czerwca 2015 r.
 24. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 25 czerwca 2015 r.
 25. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 2 lipca 2015 r.
 26. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 15 lipca 2015 r.
 27. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 30 lipca 2015 r.
 28. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 14 sierpnia 2015 r.
 29. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 1 września 2015 r.
 30. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 18 września 2015 r.
 31. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 9 października 2015 r.
 32. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 30 października 2015 r.
 33. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 19 listopada 2015 r.
 34. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 26 listopada 2015 r.

Rok 2014

 1. Alert Prawny kancelarii SCBP za okres 13 – 18 lutego 2014 r.
 2. Alert prawny kancelarii SCBP za okres – 10-17 marca 2014 r.
 3. Alert prawny kancelarii SCBP za okres 17-24 marca 2014 r.
 4. Alert prawny kancelarii SCBP za okres 21 – 28 kwietnia 2014 r.
 5. Alert prawny kancelarii SBP za okres 19-26 maja 2014.
 6. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 10 października br.
 7. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 17 października br.
 8. Alert prawny kancelarii SBP z dnia  22 października br.
 9. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 31 października br.
 10. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 7 listopada br.
 11. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 14 listopada br.
 12. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 21 listopada br.
 13. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 28 listopada br.
 14. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 5 grudnia br.
 15. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 12 grudnia br.
 16. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 19 grudnia br.
 17. Alert prawny kancelarii SBP z dnia 30 grudnia br.

Rok 2013

 1. Znowelizowana ustawa o działalności leczniczej (weszła w życie 1 lipca br.) dopuszcza przyjmowanie darowizn lekowych przez szpitale (zmiana wymuszona przez hospicja).
 2. Prezes NFZ wydał Zarządzenie regulujące zasady kontroli podmiotów leczniczych pod kątem prawidłowości preskrypcji leków.
 3. Projekt obwieszczenia dot. leków refundowanych.
 4. Opodatkowanie badań klinicznych.
 5. Zmiana przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – więcej dni wolnych od pracy.
 7. 18 października br. wchodzi w życie nowe rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.
 8. 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie o znakach identyfikacyjnych pacjentów.
 9. Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska, mają Państwo obowiązek przedkładania Marszałkowi Województwa w terminie do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza informacje zawierające wykaz oraz dane dotyczące zanieczyszczeń objętych opłatami, wprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym do powietrza.
 10. 30 marca 2012 r. Minister Finansów wydał nową interpretację ogólna dotyczącą przpiesów prawa podatkowego zgodnie z którą adaptację pomieszczeń do wymogów producentów sprzętu medycznego nie można uznać za intalację urządzenia.
 11. Prezes NFZ przedstawił do konsultacji społecznych projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16.11.2012 r.
 13. Wydłużenie czasu na podpisanie aneksu do umowy upoważniającej do wystawiania recept.
 14. Informacja o opublikowaniu Zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie leczenia szpitalnego
 15. Informacja o podpisaniu dwóch Zarządzeń przez Prezesa NFZ, jedno dotyczyło rozliczania hemiodializoterapii, a drugie wzorów umów
 16. Informacja o podpisaniu Zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego sposobu przeprowadzania kontroli.
 17. Informacja o rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów_świadczenia opieki zdrowotnej udzielanych weteranom mundurowym
 18. Alert prawny kancelarii Sykuna, Ciślewicz, Bartecki, Partnerzy za lipiec i sierpień
 19. Opinia o zmianach w kodeksie pracy
 20. Alert prawny – możliwa podwyżka podatku VAT
 21. Alert prawny kancelarii SCBP – 30 sierpnia – 9 września 2013