Porodówka na miarę XXI wieku

Z dnia: 26 listopada 2012

Porodówka na miarę XXI wieku – Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach – przeprowadzone w ostatnim czasie inwestycje dostrzegane są nie tylko przez pacjentów ale coraz częściej przez branżowych specjalistów . Więcej

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia