Breaking News :

nothing found
16 września 2021

Podsumowanie Kongresu

II Kongres Szpitali Prywatnych

15 maja w Katowicach odbył się II Kongres Szpitali Prywatnych. W spotkaniu wzięło udział ok. 200 osób, wśród których znaleźli się m.in.: zarządzający największymi sieciami szpitali prywatnych w Polsce, przedstawiciele ministerstwa zdrowia oraz NFZ, oraz uznani eksperci rynku gospodarki zdrowotnej. W trakcie kongresu Prezes OSSP poinformował, że przygotowano już komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

II Kongres Szpitali Prywatnych był jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących Europejskiemu Forum Gospodarczemu w Katowicach. Tematami wiodącymi spotkania była dyrektywa o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej oraz najważniejsze zmiany legislacyjne z ostatniego okresu i ich konsekwencje dla szpitali.

Tegoroczny kongres został podzielony na dwa panele. W pierwszej części przedstawiono Dyrektywę o stosowaniu praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej z perspektywy polskiej i zagranicznej. W dyskusji udział wzięli m.in. przedstawiciele Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych, którzy podkreślali bardzo niską mobilność pacjentów oraz wskazali na najważniejsze bariery, które istotnie ograniczają skłonności do leczenia poza granicami kraju. Uczestnicy tej części spotkania podkreślali, że w kontekście prawa unijnego ważnym czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej będzie koszt wykonania usługi przy zachowaniu wysokich standardów. W spotkaniu uczestniczyła wiceminister zdrowia, Agnieszka Pachciarz, która z dużym optymizmem wypowiadała się o konsekwencjach wejścia w życie dyrektywy dla polskich szpitali. Jednocześnie zapewniła, że trwają prace nad terminowym wdrożeniem Dyrektywy – przypomnijmy, że polski rząd na to czas do 25 października 2013 r.

W drugiej części kongresu omawiano zmiany legislacyjne z ostatniego okresu i ich wpływ na funkcjonowanie szpitali. W trakcie panelu dyskutowano zarówno o konsekwencjach wprowadzenia obowiązku posiadania ubezpieczenia od zdarzeń medycznych, jak i sytuacji szpitali przekształconych w spółki prawa handlowego. Zdaniem przedstawiciela Związku Powiatów Polskich, Marka Wójcika, samo przekształcenie nie jest gwarantem sukcesu, musi zostać ono połączone z reorganizacją i restrukturyzacją szpitala. Niestety wiele przekształconych szpitali jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej i można się spodziewać pierwszego bankructwa. Andrzej Sokołowski, Prezes OSSP, poinformował, że organizacja przygotowała dokumenty niezbędne do rejestracji Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i zaczyna zbierać aplikacje od szpitali lub ich organów założycielskich, które chcą być jego członkami. Prezes pokreślił, że TUW ma zostać skierowany do szpitali do 150 łóżek i ma posiadać fundusz jakościowy, który będzie pomagał szpitalom wspierać działania projakościowe.

Organizatorem Kongresu Szpitali Prywatnych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych, zrzeszające 93 podmioty gospodarcze, zarządzające łącznie ponad 120 szpitalami. II Kongres to jedno z najważniejszych wydarzeń 2012 r. związanym z ochroną zdrowia w Polsce – największe spotkanie skupiające przedstawicieli szpitali prywatnych. Celem organizatorów kongresu jest określenie miejsca i roli prywatnych szpitali w systemie ochrony zdrowia, szeroko pojęta wymiana doświadczeń dotyczących zagrożeń i szans związanych z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem prawno-gospodarczym w naszym kraju oraz poznanie form funkcjonowania prywatnego szpitalnictwa w innych krajach.

Read Previous

„Dokumentacja medyczna – elektroniczna vs. papierowa”

Read Next

Zmiany w obowiązkowych ubezpieczeniach