Breaking News :

nothing found
4 sierpnia 2021

Pismo do V-ce prezesa NFZ Dr Michała Kamińskiego

Szanowny Pan
Dr Michał Kamiński
V-ce Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186
02-390 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,

W nawiązaniu do naszego spotkania w dniu 1 grudnia b.r. przekazujemy informacje dotyczące sytuacji ośrodków zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Niepublicznych.

Niestety, ze względu na bardzo krótki termin – nie byliśmy w stanie zrealizować w pełni zadania, które Pan Prezes postawił przed naszą grupą. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt prowadzonej przez wielu świadczeniodawców „akcji negocjacji i kontraktowania”.

Jednakże załączone ankiety (20 sztuk), pochodzące z wielu regionów naszego kraju, pozwalają na przedstawienie jednoznacznych wniosków.
Do najważniejszych z nich należą:

 1. Ogromny zakres usług świadczonych przez szpitale niepubliczne
  Oferujemy wszystkie usługi w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej, poprzez badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, a kończąc na bardzo złożonych zabiegach kardiochirurgicznych oraz onkologicznych.
 2. Wartości kontraktów niewspółmiernie niskie w stosunku do propozycji oferowanych przez świadczeniodawców
  Szpitale niepubliczne oferują usługi medyczne, które są ich zdaniem najbardziej istotne na danym terenie.
  Niestety, jeśli się przeanalizuje propozycje złożone przez nasze szpitale, to okaże się, że wartości kontraktów różnią się nawet 10-krotnie od przedstawionych propozycji (NZOZ Szpital „Jankowo”, Gdańsk).
 3. Brak zainteresowania NFZ podpisaniem umów na różne specjalności, które proponują świadczeniodawcy
  Nie zamierzamy negować w tym miejscu głębokiego rozeznania w potrzebach usług medycznych regionalnych oddziałów NFZ, lecz trudno zrozumieć, że tak newralgicznie ważne specjalności jak chirurgia onkologiczna (Prywatna Lecznica CERTUS, Poznań), czy też chirurgia ogólna (Enel-Med, Warszawa) nie zostały zakontraktowane przez oddziały regionalne NFZ.
 4. Jednostronne zerwanie kontraktu przez oddział regionalny NFZ
  Sprawa dotyczy NZOZ Św. Łukasza w Szczecinie. Umowa 3-letnia (2004-2006) została rozwiązana przez Dyrektora OW NFZ z dniem 31.01.2005, bez zachowania okresu wypowiedzenia, na podstawie rzekomego naruszenia §34 umowy. Zarzut ten został wycofany przez Jerzego Millera, Prezesa NFZ
  w dniu 01.08.2005. Umowa do dnia dzisiejszego nie została wznowiona.
 5. Niejasne kryteria Oddziałów NFZ związane z przeprowadzeniem kontraktowania na rok 2006
  Pomimo zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określającego kryteria rankingu świadczeniodawców i konieczność jego przeprowadzenia dla poszczególnych zakresów usług medycznych, w wielu oddziałach regionalnych zaniechano tego działania. Przyczyniło się to do negatywnego potraktowania szpitali niepublicznych w procesie kontraktowania.
 6. Znaczne redukcje wartości kontraktów na rok 2006 w porównaniu z rokiem 2005
  Sprawa dotyczy większości ośrodków zrzeszonych w OSSN.
  Szczególnie dramatycznie przedstawia się w następujących regionach:

  • Oddział Mazowiecki
   NZOZ OLYMPUS Endoterapia, Warszawa -13%
   NZOZ Centrum Medyczne MAVIT, Warszawa -15%
  • Oddział Wielkopolski
   NZOZ Prywatna Lecznica CERTUS, Poznań -23%
  • Oddział Zachodniopomorski
   NZOZ Szpital Św. Jerzego, Kamień Pomorski
   (Oddział chirurgii ogólnej) -20%
   NZOZ Chirurg, Szpital w Resku -16,3%
  • Oddział Pomorski
   NZOZ Clinica Medica -14,4%
 7. Znaczne różnice w wartości punktów pomiędzy regionami oraz jednostkami publicznymi i niepublicznymi.
  Sprawa ta była już wielokrotnie poruszana, także w trakcie spotkania z Panem Prezesem Jerzym Millerem. W rodzaju lecznictwo szpitalne znajdujemy znaczne dysproporcje pomiędzy naszymi szpitalami w różnych regionach kraju (Region Mazowsze – 9 PLN, Region Dolnośląski – 11 PLN), a także zawsze znacznie wyższe wartości punktowe dla szpitali publicznych.
  Jak wiadomo, wiele szpitali prywatnych nie tylko może konkurować z szpitalami publicznymi, lecz niejednokrotnie prezentuje wyższy poziom usług medycznych.
 8. Lekceważący stosunek Dyrekcji/Pracowników oddziałów regionalnych do przedstawicieli szpitali niepublicznych
  Nie sposób pominąć faktu upokarzania dyrektorów niepublicznych szpitali w trakcie tzw. negocjacji. Nasi koledzy jako nagminne przedstawiają fakty lekceważącego stosunku pracowników oddziałów regionalnych (np. Oddział Pomorski – NZOZ Clinica Medica, Gdynia), którzy mają świadomość, że szpital prywatny musi podpisać kontrakty! Oni ignorują deklarowaną przez wszystkich mocodawców równość podmiotów publicznych i niepublicznych.

Szanowny Panie Prezesie,

Przedstawiając powyższe wnioski mamy świadomość z ich jeszcze małej i niewystarczającej precyzyjności oraz wielu ogólników. Jesteśmy jednak przekonani, że specjaliści Narodowego Funduszu Zdrowia potrafią je właściwie przeanalizować oraz potwierdzić nasze fakty dotyczące dyskryminacji szpitali niepublicznych. Prosimy jednocześnie o deklarowaną w trakcie spotkania pomoc we właściwym umiejscowieniu relacji na linii oddział regionalny NFZ – szpital niepubliczny.
Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że propozycja Pana Prezesa dotycząca cyklicznych spotkań z przedstawicielami naszego Stowarzyszenia, przyczyni się do lepszego zrozumienia naszych problemów przez Zarząd NFZ, a także zmieni niejednokrotnie negatywne relacje z dyrektorami oddziałów regionalnych.

Z poważaniem
Prezes
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Szpitali Niepublicznych

Andrzej Sokołowski

Read Previous

Konferencja Marketingu Usług Medycznych „KRAKMEDICA” 2005

Read Next

Dyrektywa o usługach