Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Otrzymane pisma

2015 r.

 1. Odpowiedź na pismo postulujące powołanie Członka i dwóch Zastępców Komitetu Sterującego ds. interwencji EFSI w ochronie zdrowia.
 2. INFARMA w sprawie współpracy na podstawie kodeksu przejrzystości.
 3. Odpowiedź w sprawie obowiazku posiadania w strkturze OAIiT lub umowy z podwykonawcą.
 4. Pismo Ministra Konstantego Radziwiłła z podziękowaniem za gratulacje

2014 r.

 1. Odpowiedź NFZ na prośbę o udostępnienie metodologii wyceny operacji usunięcia zaćmy. 
 2. Odpowiedź Dyr. Śląskiego OW NFz dotycząca wysyłanych ankiet do pacjentów.
 3. Pismo od p.o. Prezesa NFZ w sprawie braku w kryteriach oceny ofert akredytacji CMJ w rehabilitacji leczniczej.
 4. Organizator targów Salmed przesłał podziękowanie OSSP za udział w tym wydarzeniu i zaprosił do współpracy w kolejnych latach.
 5. Zaproszenie na spotkanie poświęcone omówieniu szybkiej ścieżki onkologicznej.
 6. OSSP otrzymało odpowiedź na pytanie o kontraktowanie w zakresie chirurgii naczyniowej.

2013 r.

 1. PLL LOT odpowiedział OSSP na zaproszenie do udziału w konferencji dotyczącej turystyki medycznej
 2.  Ministerstwo Sportu i Turystyki wysłało podziękowanie za zaproszenie na konferencje dt. turystyki medycznej
 3. Odpowiedź z UOKiKu na temat pomocy publicznej.
 4. Odpowiedź Dyrektora Łódzkiego NFZ na wniosek o dostęp do informacji publicznej. Wielkość środków przeznaczanych na chirurgię jednego dnia.

Read Previous

OSSP Partnerem XXIII Forum Ekonomicznego

Read Next

Sprawozdanie z Trójstronnego Zespołu – 16.09.2013