OSSP w mediach

Z dnia: 26 lutego 2013

W Pulsie Biznesu z 25 lutego br. ukazał sie artykuł o niekorzystnych rozwiązaniach z punktu widzenia szpitali prywatnych zawartych w projekcie założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.
W artykule znajduje się komentarz Prezesa OSSP

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia