OSSP pisze do Ministerstwa Rozwoju i Finansów

Z dnia: 23 grudnia 2016

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych wysłał kolejne pismo do Ministra Jerzego Kwiecińskiego, w którym informuję, że nowa wersja nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest niezgodna ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Pismo do Jerzego Kwiecińskiego

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia