Breaking News :

nothing found
28 lipca 2021

OSSP patronem panelu w Krynicy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zostało drugi rok z rzędu patronem panelu w trakcie Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy.

Panel zostanie zatytułowany ROLA PRYWATNEGO SEKTORA OCHRONY ZDROWIA WE WSPÓŁPRCY Z SAMORZĄDEM W KONTEKŚCIE BUDOWANIA SYSTEMU ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORAILANYCH (ZIT)

Do udziału zostali zaproszeni :

Sławomir Neumann – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia
Jerzy Stępień – były sędzia Trybunału Konstytucyjnego
Andrzej Mądrala – Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes CM MAVIT
Andrzej Sokołowski – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych/OSSP/
Adam Rozwadowski – Wiceprezes OSSP, Prezes Enel-Med.
Jarosław Pinkas –Wiceprezes OSSP, Doradca Zarządu PAKS
Robert Mołdach – Prezes IZID, ekspert Pracodawców RP
Roman Kolek – Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Moderator: Grzegorz Ziemniak – Partner IZID – doradca Pracodawców RP

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne zmienią mapę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w Polsce na najbliższe lata. Celem powstania tego mechanizmu jest koordynację działań inwestycyjnych w aglomeracjach miejskich poszerzonych o regiony funkcjonalne. ZIT objął także swym zainteresowaniem inwestycje zdrowotne samorządów. Przedmiotem debaty będzie rola jaką prywatni świadczeniodawcy powinni pełnić jako partner ZITów i samorządu w realizacji celów zdrowotnych i jakie ryzyka niesie ze sobą brak uczestnictwa sektora niepublicznego w tej koncepcji.

W tym roku, już po raz piąty Forum Ochrony Zdrowia będzie miejscem debaty o aktualnych problemach ochrony zdrowia. FOZ stanowi płaszczyznę dialogu pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: stroną rządową, płatnikami, pracodawcami, świadczeniodawcami, samorządami, lekarzami, przemysłem farmaceutycznym, dostawcami technologii medycznych, a także środowiskiem eksperckim.

Obrady tegorocznego Forum będą koncentrowały się wokół nowych rozwiązań w zarządzaniu służbą zdrowia, problemach demograficznych oraz sposobów finansowania innowacji. W programie konferencji zaplanowano kilkanaście wydarzeń – bloków programowych, debat, wykładów i prezentacji opracowań analitycznych.

Read Previous

Ważne projekty rozporządzeń

Read Next

Szkolenie dla Członków OSSP