Breaking News :

nothing found
16 września 2021

OSSP apeluje do parlamentarzystów o zmianę ustawy

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zaapelowało do Przewodniczącego Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia o zorganizowanie debaty na temat konsekwencji wejścia w życie art. 25 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, nakazującego wykupienie przez szpitale dodatkowego ubezpieczenia od zdarzeń medycznych.

Zdaniem OSSP nowe ubezpieczenie jest bardzo drogie i może doprowadzić do bankructwa wiele szpitali. Ponadto pilnej zmiany wynika definicja zdarzenia medycznego zawarta w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
OSSP zwróciło się także do Ministra Zdrowia o pilne podjęcie inicjatywy legislacyjnej i zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Read Previous

OSSP zmienia nazwę

Read Next

Wspólne pismo do Ministra Zdrowia