Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Opinia prawna

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych zleciło przeygotowanie opiniii prawnej o zgodności kolejnych nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz z konstytucją.
Zdaniem kancelarii prawnej zmiana wymagań wobec świadczeniodawców w drodze rozporządzenia z dnia 3 listopada 2011 r. stoi w sprzeczności zpostanowieniami ustawy zawierającej delegację ustawową. Ustawa w wielu punktach odnosi się do zasad uczciwej konkurencji oraz braku możliwości zmiany warunków w trakcie postępowania, tymczasem rozporządzenie dokonało zmany w tym czasie.

Link do opinii prawnej

Read Previous

Stanowisko OSSP do ustawy refundacyjnej

Read Next

Konferencja prasowa