Breaking News :

nothing found
2 sierpnia 2021

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych – członkiem UEHP

Sprawozdanie ze Zjazdu UEHP w Paryżu.

13 lutego 2004 delegacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych (OSNN) uczestniczyła w odbywającym się co 2 lata Zjeździe Generalnym Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (UEHP) w Paryżu.
Na początku obrad Polskę jednogłośnie przyjęto w poczet członków europejskiej organizacji. Następnie delegacja polska przedstawiła ogólne założenia systemu zarządzania jakością, przygotowywanego w formie nakładki medycznej Q-med dla ISO 9001-2000. Polacy zaproponowali przyjęcie tej nakładki jako standardu europejskiego (przedstawiono pozytywne opinie niemieckiego certyfikatora Dekra ITS oraz skandynawskiej De Norske Veritas).

Zarząd UEHP zaproponował Polsce udział w Health Forum odbywającym się 17 maja w Brukseli w siedzibie parlamentu europejskiego, w którym Polska byłaby jednym z trzech narodowych delegacji. Zaprezentujemy tam sytuację sektora prywatnego w naszym kraju oraz nakładkę do systemu zarządzania jakością Q-med.
UEHP wyraził także zgodę na objęcie patronatem dwóch konferencji organizowanych przez wrocławski Szpital EuroMediCare we współpracy z OSSN. Pierwsza z nich, zaplanowana w maju 2004 roku, poświęcona będzie współczesnej architekturze szpitalnej. Druga – na temat prywatnych szpitali w Europie Wschodniej – we wrześniu br.

Następne posiedzenie prezydium EUHP odbędzie się po raz pierwszy w Polsce w Krakowie w czerwcu 2004.

Read Previous

Zjazd OSSN w Warszawie

Read Next

Sprawozdanie ze zjazdu OSSN w Gdyni 20 marca 2004