Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Ogólnopolska Konferencja Systemy informatyczne w medycynie – stan aktualny i kierunki rozwoju

Warszawa, 3 października 2005 r.

Od wielu lat obserwuje się w Polsce intensywne wdrażanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w różnego rodzaju firmach i instytucjach. Nowoczesne systemy informatyczne są niezastąpione w tych firmach i instytucjach, które w specyfice swego działania gromadzą ogromne ilości danych. Przykładami takich dziedzin są: handel, bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, służba zdrowia. Ta ostatnia dziedzina wydaje się być szczególnie wymagającą, jeśli chodzi o funkcjonalność systemów informatycznych.

Celem konferencji jest ustanowienie forum wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystania systemów informatycznych w służbie zdrowia i medycynie. Konferencja ma umożliwiać spotkania producentów systemów informatycznych z ich przyszłymi użytkownikami, co jest szczególnie ważne w dobie informatyzacji służby zdrowia, ma także przedstawiać trendy rozwojowe, zaawansowane technologie informatyczne i pionierskie prace w zakresie stosowania informatyki w medycynie.

Konferencja jest kierowana do decydentów w służbie zdrowia w zakresie wprowadzania technologii informatycznych:

 • kadry zarządzającej,
 • dyrektorów działów informatyki,
 • dyrektorów działów finansowych,
 • menedżerów różnych szczebli,
 • specjalistów IT,
 • lekarzy zainteresowanych wykorzystaniem technologii informatycznych w swojej pracy.

Referat wprowadzający „Problematyka budowy systemów informatycznych dla zastosowań medycznych” wygłosi Robert Mołdach, Prezes Zarządu Sport Medica SA.

Główne zagadnienia:

 • wymagania stawiane systemom i aplikacjom dla medycyny
 • zaawansowane technologie informatyczne w medycynie
 • czas jako wykładnik funkcjonalności systemu
 • integracja i digitalizacja papierowej dokumentacji medycznej
 • cyfrowa diagnostyka medyczna

Szczegółowe informacji dostępne są na stronie http://www.itpress.pl/strony/1/p/248.php.

Partner merytoryczny:

Partnerzy:

Patroni medialni:

Read Previous

Program Zjazdu OSSN

Read Next

Konferencja pt. „Prywatyzacja szpitali w Europie Środkowo-Wschodniej”